کولرگازی 30 هزار اوجنرال O'GENERAL Split ASG30R

محصول جدید

قدرت: 30 هزار
استارت سرمایشی: 13.7 آمپر
استارت گرمایشی: 14.5 آمپر
دامنه کارکرد: 60 تا 90 متر

این مدل تمام شده است

تولیدکننده