کولرگازی اوجنرال 18000 OGENERAL SPLET

محصول جدید

ظرفیت : 18000
کمپرسور : اسکرول
موتور : کاوازاکی ژاپن
کارایی : سرمایشی و گرمایشی 
مونتاژ : تایلند

این مدل تمام شده است

تولیدکننده