کولرگازی پستونی اجنرال 24000 OGENERAL SPLET

محصول جدید

ظرفیت : 24000
کمپرسور : پیستونی
موتور : کاوازاکی ژاپن
کارایی : سرمایشی و گرمایشی
ساخت : تایلند

این مدل تمام شده است

تولیدکننده