کولرگازی سرد اجنرال 30000 OGENERAL SPLET

محصول جدید

ظرفیت : 30000
کمپرسور : اسکرول
موتور : کاوازاکی ژاپن
کاربرد : سرمایشی
سازنده : تایلند

این مدل تمام شده است

تولیدکننده